SPRZEDAŻ PIERWSZEJ SPÓŁKI

Firma rozpoczęła swoją działalność w maju 2004 roku, początkowo zatrudnianych było w niej tylko 4 pracowników, a jej oferta ograniczała się tylko do rejestracji i sprzedaży spółek.