Forma opodatkowania spółki cywilnej

Decydując się na otworzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przedsiębiorca musi dokonać jeszcze jednej poważnej decyzji, która będzie bardzo poważnie rzutowała na jej późniejsze funkcjonowanie, a chodzi o formę jej opodatkowania. Do wyboru przedsiębiorca ma: – opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według dwustopniowej skali podatkowej (18%*, 32%), – opodatkowanie […]

Ocena kondycji finansowej firmy

Wbrew wszechobecnemu przekonaniu – proces oceny kondycji finansowej firmy mimo że przebiega sprawnie, wymaga od przedsiębiorcy przedstawienia różnorodnych dokumentów oraz zaświadczeń, do których zaliczyć możemy m.in.: – posiadane dokumenty założycielskie, które stanowią podstawowy dokument dla każdej działającej firmy jednoosobowej, gdyż na ich podstawie bank zapoznaje się z założeniami firmy, jak […]

Prosta spółka akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna to nowy typ spółki kapitałowej, której działalność uregulowano w Kodeksie Spółek Handlowych. Jej wprowadzenie do obrotu prawnego ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększy możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, którzy często konkurują z firmami działającymi na podstawie korzystnych przepisów w innych krajach. PSA ma konstrukcję nowoczesnej, niepublicznej […]

Jak wygląda prowadzenie jednoosobowej spółki z o.o.?

Utworzenie spółki odbywa się nie w formie umowy, ale aktu założycielskiego. Założyciel jednoosobowej spółki ma pełne uprawnienia zgromadzenia wspólników. Wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba, co skutkuje kilkoma uproszczeniami: nie ma konieczności zwoływania zgromadzeń, podejmowanie uchwał nie wymaga liczenia głosów, nie przeprowadza się tajnych głosowań. Jednakże prowadzenie jednoosobowej spółki wiąże się […]

Założenie firmy

Proces zakładania firmy w Polsce może wydawać się skomplikowany i długotrwały. Czy faktycznie tak jest? Jakie formalności trzeba dopełnić, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą w naszym kraju? Zanim założymy firmę musimy rozważyć pewne kwestie, dotyczące jej przyszłego funkcjonowania. Przede wszystkim powinniśmy skupić się na wyborze nazwy firmy, jej adresu, sposobu […]

Nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych

Wraz z nowy rokiem 2020 pojawiły się nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, a dotyczą one dematerializacji i konieczności prowadzenia strony internetowej. Na czym polega dematerializacja akcji? Najprościej mówiąc jest to zmiana formy akcji z dokumentu, czyli akcji papierowe na zapis w systemie teleinformatycznym. Dematerializacja dotyczyć będzie jedynie akcji […]

Jak zawrzeć umowę prostej spółki akcyjnej?

Umowę spółki można zawrzeć na dwa sposoby “tradycyjnie” w formie aktu notarialnego bądź z wykorzystaniem wzorca umowy, który będzie udostępniony przez Internet w systemie teleinformatycznym (S24). Wzorzec ten zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie wymagało wypełnienia gotowego formularza udostępnionego w […]

Rejestracja spółek komandytowej przez Internet krok po kroku

  Założenie konta w systemie teleinformatycznym – w celu podjęcia jakichkolwiek działań mających na celu założenie spółki komandytowej przez Internet, każdy ze wspólników przyszłej spółki komandytowej powinien założyć konto w systemie teleinformatycznym. Wybór formy prawnej – po autoryzacji konta w systemie możemy przystąpić do zakładania spółki komandytowej. W tym celu […]

Kogo można powołać na likwidatora w spółce z o.o.?

Względem likwidatorów stosuje się te same ograniczenia, co do członków zarządu i rady nadzorczej w spółce z o.o.. Nie możesz zatem powołać na likwidatorów spółki osoby, która:  nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli nie jest pełnoletnia albo została ubezwłasnowolniona częściowo albo całkowicie, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa […]

Rodzaje spółek

Rodzaje spółek zależą od celu na jaki są kupowane, bądź zakładane. Wszystkie zazwyczaj służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółki to rodzaj działalności osób prawnych lub fizycznych oparty na umowie lub statucie. Rodzaje spółek: Spółki prawa administracyjnego – spółka wodna – spółka do zagospodarowania wspólnot gruntowych  Spółki prawa cywilnego – spółka cywilna […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 14