Jak zawrzeć umowę prostej spółki akcyjnej?

Umowę spółki można zawrzeć na dwa sposoby “tradycyjnie” w formie aktu notarialnego bądź z wykorzystaniem wzorca umowy, który będzie udostępniony przez Internet w systemie teleinformatycznym (S24). Wzorzec ten zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie wymagało wypełnienia gotowego formularza udostępnionego w […]

Rejestracja spółek komandytowej przez Internet krok po kroku

  Założenie konta w systemie teleinformatycznym – w celu podjęcia jakichkolwiek działań mających na celu założenie spółki komandytowej przez Internet, każdy ze wspólników przyszłej spółki komandytowej powinien założyć konto w systemie teleinformatycznym.  Wybór formy prawnej – po autoryzacji konta w systemie możemy przystąpić do zakładania spółki komandytowej. W tym celu […]

Kogo można powołać na likwidatora w spółce z o.o.?

Względem likwidatorów stosuje się te same ograniczenia, co do członków zarządu i rady nadzorczej w spółce z o.o.. Nie możesz zatem powołać na likwidatorów spółki osoby, która:  nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli nie jest pełnoletnia albo została ubezwłasnowolniona częściowo albo całkowicie, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa […]

Rodzaje spółek

Rodzaje spółek zależą od celu na jaki są kupowane, bądź zakładane. Wszystkie zazwyczaj służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółki to rodzaj działalności osób prawnych lub fizycznych oparty na umowie lub statucie. Rodzaje spółek: Spółki prawa administracyjnego – spółka wodna – spółka do zagospodarowania wspólnot gruntowych  Spółki prawa cywilnego – spółka cywilna […]

Spółka z 12 miesięcznym stażem

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zakup gotowej spółki. Poszerza się grono potencjalnych właścicieli firm, którzy uważają, że jest to bezpieczny sposób na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Bardzo słusznie, ponieważ za sprawą gotowej spółki można wiele zyskać. Gotowe spółki to w pełni przygotowane podmioty do prowadzenia firmy. Posiadają potrzebne numery identyfikacyjne. […]

Spółka wodna

Utworzenie spółki wodnej następuje poprzez sporządzenie pisemnej umowy pomiędzy co najmniej trzema osobami fizycznymi lub prawnymi. Założyciele uchwalają statut spółki oraz dokonują wyboru zarządu i innych organów spółki. Spółki wodne podlegają nadzorowi starosty. Starosta zatwierdza statut spółki w drodze decyzji. Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji […]

Spółki skarbu państwa

Spółka skarbu państwa to spółka utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, której dokonuje Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, rady prawniczej lub z własnej inicjatywy. Majątek przedsiębiorstwa państwowego staje się majątkiem spółki, przy czym suma kapitału akcyjnego i zapasowego spółki jest równa funduszom własnym przedsiębiorstwa państwowego. […]

Spółki pod dofinansowanie z UE

Jednym ze sposobów pozyskania dodatkowych środków jest pozyskanie ich w ramach dofinansowania z UE. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że przyznanie dotacji wiążę się ze spełnieniem określonych wymogów. Często zdarza się, że nowi przedsiębiorcy obawiają się odrzucenia wniosku w początkowych etapach z powodu małego stażu spółki. Nic dziwnego – nowa spółka […]

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej spółki?

Zakup gotowej spółki jest jednym z najkorzystniejszych rozwiązań dla osób, które chcą w krótkim czasie rozpocząć prowadzenie własnego przedsiębiorstwa. Możliwość pominięcia formalności rejestracyjnych oraz dysponowania pełną dokumentacją spółki sprawia, że nabywca prowadzi własny biznes w 1 dzień od zakończenia transakcji zakupu. Z racji tego, że z dnia na dzień zwiększa […]

Umowa sprzedaży udziałów w spółce

Sporządzenie umowy sprzedaży udziałów w spółce stanowi pierwszy krok na drodze ich zbycia. Jest to dokument, który aby być prawomocnym, musi zostać poświadczony notarialne. Notariusz nie jest jednak osobą, która zajmuje się jego sporządzeniem lub w jakikolwiek sposób odpowiada za jego treść. Osobą, która jest odpowiedzialna za przygotowanie umowy sprzedaży […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 14