Spółki skarbu państwa

Spółka skarbu państwa to spółka utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, której dokonuje Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, rady prawniczej lub z własnej inicjatywy. Majątek przedsiębiorstwa państwowego staje się majątkiem spółki, przy czym suma kapitału akcyjnego i zapasowego spółki jest równa funduszom własnym przedsiębiorstwa państwowego. […]

Spółki pod dofinansowanie z UE

Jednym ze sposobów pozyskania dodatkowych środków jest pozyskanie ich w ramach dofinansowania z UE. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że przyznanie dotacji wiążę się ze spełnieniem określonych wymogów. Często zdarza się, że nowi przedsiębiorcy obawiają się odrzucenia wniosku w początkowych etapach z powodu małego stażu spółki. Nic dziwnego – nowa spółka […]

Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej spółki?

Zakup gotowej spółki jest jednym z najkorzystniejszych rozwiązań dla osób, które chcą w krótkim czasie rozpocząć prowadzenie własnego przedsiębiorstwa. Możliwość pominięcia formalności rejestracyjnych oraz dysponowania pełną dokumentacją spółki sprawia, że nabywca prowadzi własny biznes w 1 dzień od zakończenia transakcji zakupu. Z racji tego, że z dnia na dzień zwiększa […]

Umowa sprzedaży udziałów w spółce

Sporządzenie umowy sprzedaży udziałów w spółce stanowi pierwszy krok na drodze ich zbycia. Jest to dokument, który aby być prawomocnym, musi zostać poświadczony notarialne. Notariusz nie jest jednak osobą, która zajmuje się jego sporządzeniem lub w jakikolwiek sposób odpowiada za jego treść. Osobą, która jest odpowiedzialna za przygotowanie umowy sprzedaży […]

Zwołanie zgromadzenia wspólników

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zwołuje co do zasady zarząd. Dokonuje tego za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zawiadomienie może być także wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie […]

Chcę wypłacić dywidendę ze spółki – jak to zrobić?

Naturalne jest, że przy zakładaniu działalności gospodarczej w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładamy, że firma generować będzie zysk. Następnie dochód może zostać zainwestowany lub wypłacony na rzecz wspólników w formie dywidendy. Środki finansowe, które posiada spółka z o.o. mogą zostać wypłacone na rzecz wspólników pod różnymi tytułami prawnymi – […]

Jak wystawić fakturę uproszczoną?

Fakturę uproszczoną przedsiębiorca może wystawić w sytuacji, gdy kwota należności, która zostanie wskazana na fakturze ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej nie jest uzależniona od tego, czy dany podatnik jest […]

Sprawozdanie finansowe bez podpisu – czy to w ogóle jest możliwe?

Roczne sprawozdanie finansowe złożyć muszą wszystkie podmioty gospodarcze, które prowadzą zgodnie z prawem księgi rachunkowe, niezależnie od tego czy konieczność ta wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości lub z samodzielnego wyboru przedsiębiorcy. Do 31 marca każdy podmiot gospodarczy prowadzący księgowość na podstawie ksiąg rachunkowych sporządzić musi sprawozdanie finansowe, a następnie […]

Działalność nierejestrowa – kto może nie rejestrować firmy?

Każda działalność osoby fizycznej wymaga posiadania wpisu w rejestrze VAT. Rejestrem właściwym dla osób fizycznych jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Wymóg zarejestrowania przedsiębiorstwa wynika zarówno z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak i z dniem wejścia w życie ustawy o Prawie Przedsiębiorców. W życie weszła jednak […]

Remanent likwidacyjny w firmie a podatek VAT

Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej wymaga spełnienia określonych obowiązków, do których należy: – złożenie formularza CEIDG-1 w Urzędzie Gminy, – dostarczenie do US zgłoszenia VAT-Z informującego o zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych, – sporządzenie remanentu likwidacyjnego. W przypadku likwidacji działalności spółki lub zaprzestania działalności przez osobę fizyczną opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 13