Blog

Udziały w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. to, inaczej mówiąc, ułamki jej kapitału zakładowego. Wiążą się z posiadaniem konkretnych praw i obowiązków. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą, lecz nie muszą być równe. Ta kwestia powinna zostać uregulowana już na etapie tworzenia umowy spółki. Jeżeli wartości poszczególnych udziałów są różne, to […]

Czy małoletni może być przedsiębiorcą?

Często zadajemy sobie pytanie czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą. Osoba niepełnoletnia to osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Natomiast kobieta może osiągnąć pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa. Czy małoletni posiada zdolność do czynności prawnych? Zdolność do czynności prawnych to zdolność do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Małoletnich […]

Odpowiedzialność w spółce cywilnej

Każda działalność gospodarcza niesie ze sobą ryzyko. Można je nieco ograniczyć wybierając konkretne rodzaje działalności. Najmniejsza odpowiedzialność spoczywa zdecydowanie na wspólnikach spółki z o.o. – jednak taka forma działalności nie gwarantuje tak wysokich dochodów, jak np. spółka cywilna. Jaką odpowiedzialność w spółce cywilnej ponoszą wspólnicy? Odpowiedzialność w spółce cywilnej jest […]

Dlaczego zakładamy własną firmę?

Coraz więcej osób decyduje się spróbować swoich szans w biznesie i założyć własną firmę. Co jednak zachęca ich do podjęcia takiego ryzyka? Z badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości wynika, że największym motywatorem jest potrzeba niezależności i samodzielności. Największą korzyścią jest zatem bycie samym dla siebie szefem. Kolejnym powodem jest perspektywa wyższych zarobków, […]

Jak zostać spółką giełdową?

Spółka giełdowa to spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych. Podczas dynamicznego rozwoju spółka bardzo często poszukuje możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na ekspansję. Jednym z najskuteczniejszych na to sposobów jest wyjście z emisją papierów wartościowych. Wejście na GPW wiąże się z następującymi korzyściami: – możliwość pozyskania kapitału na rozwój, – […]

Mikro, mały i średni przedsiębiorca

O wielkości firmy decyduje ilość zatrudnionych pracowników oraz uzyskiwane przez nią dochody. Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się w ustawie “Prawo Przedsiębiorców”. 1. Mikroprzedsiębiorca – zatrudniania średniorocznie poniżej 10 pracowników. Roczny obrót ze sprzedaży nie przekracza równowartości 2 milionów euro. 2. Mały przedsiębiorca – średniorocznie zatrudnia 50 pracowników, […]

Odpowiedzialność członka Zarządu za zaległości podatkowe

Za zaległości podatkowe może ponosić odpowiedzialność członek Zarządu Spółki z o.o. lub spółki z o.o. w organizacji, jak również byli członkowie. W przypadku byłych członków zarządu odpowiedzialność ogranicza się jednak do zaległości, których termin płatności minął w czasie pełnienia funkcji członka Zarządu. Jeżeli spółka w organizacji nie miała powołanego Zarządu […]

Działalność nierejestrowana

Końcem kwietnia 2018 roku wprowadzona została Konstytucja Biznesu. Wraz z nią w życie weszła “Ustawa Prawo Przedsiębiorców”. Reguluje ona wszelkie aspekty związane z działalnością nierejestrowaną. Działalność nierejestrowaną stanowi rodzaj działalność, gdy jej miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku będzie to kwota w wysokości 1050 złotych brutto. […]

Definicje: paragon, faktura i rachunek

PARAGON to dokument potwierdzający dokonanie konkretnego zakupu. Jest on wydawany przez sprzedawców, którzy posiadają kasy fiskalne. Każdy paragon musi między innymi zawierać: dane sprzedawcy, informacje o cenie produktu oraz naliczonym podatku od towarów i usług. W Polsce istnieje obowiązek wydawania paragonu przy każdej transakcji, bez dodatkowych starań ze strony klienta. […]

Zakazane kody PKD

W jednym z poprzednich wpisów przedstawiliśmy sekcje kodów PKD, dzisiaj zajmiemy się tymi, które są zakazane dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chcesz zobaczyć tamten wpis – KLIKNIJ TUTAJ. Rejestracja każdego podmiotu gospodarczego wiąże się z konkretnym określeniem profilu jego działalności. Umożliwiają to kody PKD, czym one są? Kody PKD […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 12