Blog

Działalność nierejestrowa – kto może nie rejestrować firmy?

Każda działalność osoby fizycznej wymaga posiadania wpisu w rejestrze VAT. Rejestrem właściwym dla osób fizycznych jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Wymóg zarejestrowania przedsiębiorstwa wynika zarówno z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak i z dniem wejścia w życie ustawy o Prawie Przedsiębiorców. W życie weszła jednak […]

Remanent likwidacyjny w firmie a podatek VAT

Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej wymaga spełnienia określonych obowiązków, do których należy: – złożenie formularza CEIDG-1 w Urzędzie Gminy, – dostarczenie do US zgłoszenia VAT-Z informującego o zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych, – sporządzenie remanentu likwidacyjnego. W przypadku likwidacji działalności spółki lub zaprzestania działalności przez osobę fizyczną opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji […]

Czym jest konwersja wierzytelności?

Niektórym wydawać się może, że jeżeli przedsiębiorstwo zaczyna upadać, to praktycznie już nic nie można zrobić. Czasami jednak zamiast zakończyć działalność gospodarczą lepiej jest walczyć o jej przetrwanie. Ratunkiem przed likwidacją może być np. dokonanie konwersji na akcje lub udziały. Konwersja wierzytelności Spółka, która w danej chwili nie ma możliwości […]

Zgromadzenie wspólników stanowi obligatoryjny organ?

Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Władza w przedsiębiorstwie, jaką posiadają wspólnicy to między innymi podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym zarówno dla firmy, jak i jej wspólników. Wszystkie inne organy natomiast delegowane są do pełnienia określonych funkcji właśnie przez zgromadzenie. Jaką więc władzę sprawuje się w […]

Na czym polega sprzedaż gotowych spółek?

Często procedura rejestracyjna kojarzona jest z czasochłonnym oraz długotrwałym procesem rejestracyjnym. Z tego powodu coraz większą popularnością cieszy się sprzedaż gotowych spółek. Na czym ona polega? Ten sposób założenia firmy znacznie przyspiesza czas wejścia na rynek. W przypadku zakupu gotowego podmiotu wszelkie formalności trwają tylko kilka godzin. Na polskim rynku […]

Czy dalej numer REGON obowiązuje przedsiębiorców?

Prawo dla przedsiębiorców wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym jednym z pomysłów była stopniowa likwidacja numeru REGON. Numer REGON to inaczej Rejestr Gospodarki Narodowej. Do bazy wpisywane są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Numer identyfikacyjny przedsiębiorcy przyznawany jest automatycznie w momencie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do 30 kwietnia 2018 roku […]

Wkłady w spółce z o.o. – jak to w końcu z nimi jest?

Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego to podstawowy obowiązek każdego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnieść go można w zamian za udziały obejmowane w firmie. Wyróżnia się dwa rodzaje wkładów – pieniężne oraz niepieniężne, czyli aport. Możliwe jest także pokrycie udziałów z łącznym wykorzystaniem wkładu mieszanego. Wszelkie kwestie związane […]

Jak dokonać zmian w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wszelkie modyfikacje, które podjęte zostały przez właścicieli i wspólników powodują, że treść obecnie zawartej umowy musi także ulec zmianie. W takiej sytuacji wymagana jest uchwała wspólników, która podjęta powinna zostać podczas zgromadzenia. Istnieje także sytuacja kiedy nie ma konieczności zwoływania zebrania. Warunki, jakie muszą być wówczas spełnione to m.in. obecność […]

Umowa spółki z o.o.

Aby doszło do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umowa musi składać się z następujących elementów: – firma i siedziba spółki, – przedmiot działalności spółki, – wysokość kapitału zakładowego, – określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, – liczba i wartość minimalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, – czas […]

Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje numer NIP?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może w czasie rejestracji wystąpić o nadanie numeru NIP i REGON. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych przedsiębiorstwa kapitałowe w organizacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Numer NIP to skrót od Numeru […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 14