Blog

Chcę wypłacić dywidendę ze spółki – jak to zrobić?

Naturalne jest, że przy zakładaniu działalności gospodarczej w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładamy, że firma generować będzie zysk. Następnie dochód może zostać zainwestowany lub wypłacony na rzecz wspólników w formie dywidendy. Środki finansowe, które posiada spółka z o.o. mogą zostać wypłacone na rzecz wspólników pod różnymi tytułami prawnymi – […]

Jak wystawić fakturę uproszczoną?

Fakturę uproszczoną przedsiębiorca może wystawić w sytuacji, gdy kwota należności, która zostanie wskazana na fakturze ogółem nie przekracza kwoty 450 zł, albo kwoty 100 euro. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej nie jest uzależniona od tego, czy dany podatnik jest […]

Sprawozdanie finansowe bez podpisu – czy to w ogóle jest możliwe?

Roczne sprawozdanie finansowe złożyć muszą wszystkie podmioty gospodarcze, które prowadzą zgodnie z prawem księgi rachunkowe, niezależnie od tego czy konieczność ta wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości lub z samodzielnego wyboru przedsiębiorcy. Do 31 marca każdy podmiot gospodarczy prowadzący księgowość na podstawie ksiąg rachunkowych sporządzić musi sprawozdanie finansowe, a następnie […]

Działalność nierejestrowa – kto może nie rejestrować firmy?

Każda działalność osoby fizycznej wymaga posiadania wpisu w rejestrze VAT. Rejestrem właściwym dla osób fizycznych jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Wymóg zarejestrowania przedsiębiorstwa wynika zarówno z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jak i z dniem wejścia w życie ustawy o Prawie Przedsiębiorców. W życie weszła jednak […]

Remanent likwidacyjny w firmie a podatek VAT

Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej wymaga spełnienia określonych obowiązków, do których należy: – złożenie formularza CEIDG-1 w urzędzie gminy – dostarczenie do US zgłoszenia VAT-Z informującego o zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych – sporządzenie remanentu likwidacyjnego W przypadku likwidacji działalności spółki lub zaprzestania działalności przez osobę fizyczną opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji […]

Czym jest konwersja wierzytelności?

Niektórym wydawać się może, że jeżeli przedsiębiorstwo zaczyna upadać, to praktycznie już nic nie można zrobić. Czasami jednak zamiast zakończyć działalność gospodarczą lepiej jest walczyć o jej przetrwanie. Ratunkiem przed likwidacją może być np. dokonanie konwersji na akcje lub udziały. Konwersja wierzytelności Spółka, która w danej chwili nie ma możliwości […]

Zgromadzenie wspólników stanowi obligatoryjny organ?

Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Władza w przedsiębiorstwie, jaką posiadają wspólnicy to między innymi podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym zarówno dla firmy, jak i jej wspólników. Wszystkie inne organy natomiast delegowane są do pełnienia określonych funkcji właśnie przez zgromadzenie. Jaką więc władzę sprawuje się w […]

Na czym polega sprzedaż gotowych spółek?

Często procedura rejestracyjna kojarzona jest z czasochłonnym oraz długotrwałym procesem rejestracyjnym. Z tego powodu coraz większą popularnością cieszy się sprzedaż gotowych spółek. Na czym ona polega? Ten sposób założenia firmy znacznie przyspiesza czas wejścia na rynek. W przypadku zakupu gotowego podmiotu wszelkie formalności trwają tylko kilka godzin. Na polskim rynku […]

Czy dalej numer REGON obowiązuje przedsiębiorców?

Prawo dla przedsiębiorców wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym jednym z pomysłów była stopniowa likwidacja numeru REGON. Numer REGON to inaczej Rejestr Gospodarki Narodowej. Do bazy wpisywane są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Numer identyfikacyjny przedsiębiorcy przyznawany jest automatycznie w momencie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do 30 kwietnia 2018 roku […]

Wkłady w spółce z o.o. – jak to w końcu z nimi jest?

Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego to podstawowy obowiązek każdego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnieść go można w zamian za udziały obejmowane w firmie. Wyróżnia się dwa rodzaje wkładów – pieniężne oraz niepieniężne, czyli aport. Możliwe jest także pokrycie udziałów z łącznym wykorzystaniem wkładu mieszanego. Wszelkie kwestie związane […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 13