Forma opodatkowania spółki cywilnej

spółka cywilna

Decydując się na otworzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przedsiębiorca musi dokonać jeszcze jednej poważnej decyzji, która będzie bardzo poważnie rzutowała na jej późniejsze funkcjonowanie, a chodzi o formę jej opodatkowania.

Do wyboru przedsiębiorca ma:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według dwustopniowej skali podatkowej (18%*, 32%),
– opodatkowanie podatkiem liniowym o wysokości 19%,
– opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– opodatkowanie według karty podatkowej.

Niestety nie wszyscy wspólnicy mogą wybrać każdy spośród czterech wariantów. Podatek na zasadach ogólnych dostępny jest dla wszystkich i w zależności od osiąganych dochodów będzie je ewidencjonować w podatkowej książce przychodów i rozchodów bądź księdze rachunkowej. Dokładne taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku podatku liniowego.

Karta podatkowa dotyczy natomiast wyłącznie ściśle określonej listy przedsiębiorców. Wówczas naczelnik Urzędu Skarbowego ustali odpowiednią wysokość podatku.

Od października 2019 roku obowiązuje nowa skala podatkowa w opodatkowaniu na zasadach ogólnych, która wprowadza 17% (zamiast 18%) podstawy opodatkowania dla rocznych dochodów poniżej 85.528 zł.

Dodatkowo podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową w spółce cywilnej, mają możliwość skorzystania z Ulgi IP BOX, dzięki której przedsiębiorca opodatkować może firmę preferencyjną 5% stawką podatkową kwalifikowane dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.