Nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych

Wraz z nowy rokiem 2020 pojawiły się nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, a dotyczą one dematerializacji i konieczności prowadzenia strony internetowej.

Na czym polega dematerializacja akcji?
Najprościej mówiąc jest to zmiana formy akcji z dokumentu, czyli akcji papierowe na zapis w systemie teleinformatycznym.

Dematerializacja dotyczyć będzie jedynie akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji ze względu na ustawę o ofercie publicznej i obrocie instrumentami finansowymi.

Na początek roku 2020 przewidziane są już nowelizacje z dwoma wątkami, a mianowicie:

  • obowiązkowa dematerializacja dla spółek, członków i ich zarządów
  • każda spółka akcyjna ( nie tylko spółka publiczna) i komandytowo-akcyjna będzie musiała posiadać własną stronę internetową, która będzie podlegać obowiązkowemu ujawnieniu i aktualizacji w KRS

Większość zmian praktycznie pojawić może się 1 marca 2021 roku, z racji na pojawienie się nowego rodzaju spółki kapitałowej jaką jest prosta spółka akcyjna.