Jak zawrzeć umowę prostej spółki akcyjnej?

Umowę spółki można zawrzeć na dwa sposoby “tradycyjnie” w formie aktu notarialnego bądź z wykorzystaniem wzorca umowy, który będzie udostępniony przez Internet w systemie teleinformatycznym (S24). Wzorzec ten zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie wymagało wypełnienia gotowego formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Z istoty i różnorodności wkładów niepieniężnych, zwłaszcza w związku z możliwością wnoszenia do PSA wkładów w postaci świadczenia pracy bądź usług, niemożliwe jest stworzenie standardowych wariantów takich wkładów w systemie teleinformatycznym.

Jak dokonać zmian w umowie spółki z o.o.?