Rejestracja spółek komandytowej przez Internet krok po kroku

 

  1. Założenie konta w systemie teleinformatycznym – w celu podjęcia jakichkolwiek działań mających na celu założenie spółki komandytowej przez Internet, każdy ze wspólników przyszłej spółki komandytowej powinien założyć konto w systemie teleinformatycznym.

  2. Wybór formy prawnej – po autoryzacji konta w systemie możemy przystąpić do zakładania spółki komandytowej. W tym celu w pierwszej kolejności wybieramy pożądaną formę prawną, nadając spółce nazwę oraz określając jej siedzibę.

  3. Zawarcie umowy spółki komandytowej – zawarcie umowy spółki komandytowej polega na uzupełnieniu wzorca umowy spółki komandytowej udostępnionego nam w systemie teleinformatycznym.

  4. Złożenie podpisów pod umową – umowę podpisują wszyscy wspólnicy. System umożliwia podpisanie umowy przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Profil zaufany ePUAP można obecnie założyć nawet bez wychodzenia z domu, za pomocą konta bankowego.

  5. Dodatkowe dokumenty – załącznikiem do wniosku o rejestrację spółki w KRS będzie nie tylko umowa spółki, ale również dodatkowe dokumenty zewnętrzne, których wzorców system teleinformatyczny nie udostępnia.

  6. Rejestracja spółki komandytowej w KRS – kolejnym krokiem, po uzupełnianiu i podpisaniu umowy spółki komandytowej w sposób wskazany powyżej oraz wczytaniu dodatkowych zewnętrznych i ich podpisaniu, jest złożenie w KRS wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.