Rodzaje spółek

Rodzaje spółek zależą od celu na jaki są kupowane, bądź zakładane. Wszystkie zazwyczaj służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółki to rodzaj działalności osób prawnych lub fizycznych oparty na umowie lub statucie.

Rodzaje spółek:

 1. Spółki prawa administracyjnego
  – spółka wodna
  – spółka do zagospodarowania wspólnot gruntowych
 2.  Spółki prawa cywilnego
  – spółka cywilna
 3.  Spółki prawa handlowego (handlowe)
  – spółki osobowe:
  * spółka jawna
  *spółka partnerska
  *spółka komandytowa
  *spółka komandytowo-akcyjna
  – spółki kapitałowe
  *spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  *spółka akcyjna
 4. spółki paneuropejskie
  – spółka europejska
  – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Istnieją również spółki, które nie klasyfikują się do żadnej z powyżej wymienionych. Takie spółki określa się jako: “lwia spółka”, “spółka cicha”.

Natomiast spółki oparte o cechy normatywne można zakwalifikować do następujących:
spółki jednoosobowe, spółki dominujące, spółki powiązane, spółki zależne i spółki publiczne.

Jeśli przedsiębiorca ma problem z wyborem odpowiadającej mu spółki, zawsze może skorzystać z pomocy firm, które nie tylko doradzają, ale również pomagają założyć spółkę i prowadzić na dalszych etapach jej prowadzenia.