Chcę wypłacić dywidendę ze spółki – jak to zrobić?

Naturalne jest, że przy zakładaniu działalności gospodarczej w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakładamy, że firma generować będzie zysk. Następnie dochód może zostać zainwestowany lub wypłacony na rzecz wspólników w formie dywidendy.

Środki finansowe, które posiada spółka z o.o. mogą zostać wypłacone na rzecz wspólników pod różnymi tytułami prawnymi – na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy dystrybucyjnej, czy w formie dywidendy. Aby jednak wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mógł otrzymać z tytułu firmy wypłatę niezbędne jest dopełnienie wszelkich formalności i przeprowadzenie procedury.

Dywidenda należy do jednego z podstawowych metod uzyskania dochodu z prowadzenia firmy. Ustawiony przez przepisy prawa mechanizm podziału zysku pomiędzy wspólników jest często wybieraną metodą. Dywidenda jednak nie jest wypłacana jednolicie, ponieważ może w zależności od wybranej formy różnie zostać wypłacona. Pierwszy sposób podziału zysku w spółce z o.o. to podział w stosunku do liczby udziałów. Druga możliwość to wypłata dywidendy należna w stosunku do wielkości udziałów przysługujących wspólnikom.

Podsumowując, zysk w spółce z o.o. więc dzielony powinien być pomiędzy wspólników w stosunku do liczby udziałów przysługujących wspólnikom, ewentualnie w stosunku do wartości nominalnej udziałów.