Jak wystawić fakturę uproszczoną?

Fakturę uproszczoną przedsiębiorca może wystawić w sytuacji, gdy kwota należności, która zostanie wskazana na fakturze ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro.

Możliwość wystawienia faktury uproszczonej przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług. Możliwość wystawienia faktury uproszczonej nie jest uzależniona od tego, czy dany podatnik jest podatnikiem VAT czynnym, czy podatnikiem VAT zwolnionym.

Faktura uproszczona różni się tym od zwykłej faktury, że zawiera mniejszą liczbę danych. Faktura uproszczona nie musi zawierać określonych w przepisach informacji.

Należą do nich:

 • brak konieczności umieszczenia na fakturze imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towaru lub usługi, a także jego adresu – wystarczające jest wskazanie numeru NIP,
 • miary i ilości dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług,
 • ceny jednostkowej netto towaru lub usługi,
 • wartości całkowitej sprzedaży netto,
 • stawki podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto.

Na fakturze uproszczonej przedsiębiorca ma obowiązek zawrzeć następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonywania usług, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.