Sprawozdanie finansowe bez podpisu – czy to w ogóle jest możliwe?

Roczne sprawozdanie finansowe złożyć muszą wszystkie podmioty gospodarcze, które prowadzą zgodnie z prawem księgi rachunkowe, niezależnie od tego czy konieczność ta wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości lub z samodzielnego wyboru przedsiębiorcy.

Do 31 marca każdy podmiot gospodarczy prowadzący księgowość na podstawie ksiąg rachunkowych sporządzić musi sprawozdanie finansowe, a następnie podpisać je przez wszystkie odpowiedzialne osoby.

Według treści ustawy o rachunkowości odmawiający złożenia podpisu zobowiązany jest uzasadnić pisemnie zaistniałą sytuację. Formularz dołączony zostanie do sprawozdania. Bez dodania dokumentu uzasadniającego do sprawozdania spowoduje, że przygotowane sprawozdania nie będzie można uznać za zgodne z ustawą o rachunkowości.

Dokument, jakim jest sprawozdanie finansowe podpisany powinien zostać w określonym terminie i złożony do odpowiednich organów administracji.

Pamiętać należy także o tym, że sporządzenie sprawozdania niezgodnie z przepisami ryzykować może karą w postaci grzywny lub pozbawienia wolności.