Remanent likwidacyjny w firmie a podatek VAT

Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej wymaga spełnienia określonych obowiązków, do których należy:
– złożenie formularza CEIDG-1 w Urzędzie Gminy,
– dostarczenie do US zgłoszenia VAT-Z informującego o zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych,
– sporządzenie remanentu likwidacyjnego.

W przypadku likwidacji działalności spółki lub zaprzestania działalności przez osobę fizyczną opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Na dzień likwidacji działalności należy sporządzić remanent likwidacyjny. Jest to spis z natury składników majątku. Ustawa o VAT w taki sam sposób traktuje materiały, towary oraz środki trwałe. Remanent likwidacyjny musi obejmować towary handlowe, materiały, ubytki, a także środki trwałe i wyposażenie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT.