Czym jest konwersja wierzytelności?

Niektórym wydawać się może, że jeżeli przedsiębiorstwo zaczyna upadać, to praktycznie już nic nie można zrobić. Czasami jednak zamiast zakończyć działalność gospodarczą lepiej jest walczyć o jej przetrwanie. Ratunkiem przed likwidacją może być np. dokonanie konwersji na akcje lub udziały.

  • Konwersja wierzytelności

Spółka, która w danej chwili nie ma możliwości wywiązania się z bieżących płatności może spowodować, że wierzyciele rozpoczną windykację. W efekcie spółka ostatecznie utraci swoją płynność finansową, a sposobem na pokrycie długów okaże się sprzedaż majątku firmy. Wierzytelności zostaną przekształcone na akcje lub udziały, a następnie złożona zostanie wierzycielom propozycja układowa. Z punktu widzenia spółki, konwersja udziałów dokonywana jest na kapitał zakładowy. Proces ten polega na przekształceniu przysługującej wierzytelności na udziały o podwyższonym kapitale zakładowym.

Jeżeli wierzyciele spółki wyrażą na taki układ zgodę, to wierzytelności zamieniane są na udziały lub akcje. W taki sposób osoba rezygnuje z dochodzenia roszczeń, które wygasają w drodze konfuzji.