Czy dalej numer REGON obowiązuje przedsiębiorców?

Prawo dla przedsiębiorców wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym jednym z pomysłów była stopniowa likwidacja numeru REGON.

Numer REGON to inaczej Rejestr Gospodarki Narodowej. Do bazy wpisywane są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Numer identyfikacyjny przedsiębiorcy przyznawany jest automatycznie w momencie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do 30 kwietnia 2018 roku numer REGON był numerem obowiązkowym. Według Prawa przedsiębiorcy podatnicy w pismach i urzędach wskazują numer NIP, a więc nie ma obowiązku podawania REGON-u. Zapisu o likwidacji numeru REGON nie ma w przepisach Konstytucji biznesu, lecz w nowelizowanych ustawach określone zostało zastąpienie w dokumentach składanych do urzędów numeru REGON. Mówiąc prościej, w niektórych ustawach regulacja jasno określa, że przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się numerem REGON. Oznacza to, że na tą chwilę REGON nie zostanie całkowicie zlikwidowany, a po prostu w niektórych sytuacjach zastąpiony numerem NIP. Wciąż jest to wprowadzana ustawa, a więc jej regulacje mogą ulec zmianie lub powstać mogą kolejne projekty uchwał.