Wkłady w spółce z o.o. – jak to w końcu z nimi jest?

Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego to podstawowy obowiązek każdego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnieść go można w zamian za udziały obejmowane w firmie.

Wyróżnia się dwa rodzaje wkładów – pieniężne oraz niepieniężne, czyli aport. Możliwe jest także pokrycie udziałów z łącznym wykorzystaniem wkładu mieszanego.

Wszelkie kwestie związane z kapitałem zakładowym i zasadą jego stworzenia określone powinny zostać dokładnie w umowie firmy.

Wkład pieniężny to suma, która może zostać wniesiona w formie gotówki, jak i także np. w formie przelewu bankowego. Oprócz tych form jako wkład potraktować można także weksel lub czek.

Jako wkład niepieniężny rozumieć należy prawo majątkowe, które może mieć różny charakter. Prawem może być więc zarówno własność nieruchomości czy rzecz ruchoma, a także prawo posiadające zdolność aportową.

Jedynym wyjątkiem, jaki określa Kodeks Spółek Handlowych jest ograniczenie, że przedmiotem wkładu nie może być świadczenie przez wspólnika pracy lub usług, a także prawo użytkowania budynku.