Umowa spółki z o.o.

Aby doszło do zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umowa musi składać się z następujących elementów:
– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczba i wartość minimalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony).

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem spółki z o.o. z pewnością zastanawiasz się, czy umowa składająca się tylko z elementów wymienionych powyżej będzie wystarczająca.

Jeżeli spółka będzie jednoosobową spółką z o.o., to jak najbardziej taka umowa będzie wystarczająca. Analogicznie jest w przypadku, gdy jednostka ma większą ilość wspólników tylko po to, aby nie być uważana za spółkę jednoosobową.

Jeżeli w firmę będzie zaangażowana większa liczba wspólników, to prawdopodobnie umowa powinna zostać rozbudowana, ponieważ nawet jeśli w chwili zakładania podmiotu jesteś przekonany, że doskonale dogadujesz się ze swoimi wspólnikami, to bardzo często zdarza się, że po pewnym czasie pojawiają się różnego rodzaju konflikty.