Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje numer NIP?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może w czasie rejestracji wystąpić o nadanie numeru NIP i REGON. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych przedsiębiorstwa kapitałowe w organizacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Numer NIP to skrót od Numeru Identyfikacji Podatkowej. Dziesięciocyfrowy kod przyporządkowany zostaje do danego przedsiębiorcy i zostaje mu przypisany do końca życia, bez względu czy osoba zamierza zawieszać czy likwidować w przyszłości swoje firmy.

Do pozyskania numeru NIP zobowiązane są nie tylko osoby fizyczne, ale także prawne. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi własną firmę, bez znaczenia czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka, musi on posiadać wiedzę na temat przepisów prawnych, podatkowych czy księgowych. Posiadanie unikatowego identyfikatora jest przywilejem, ponieważ ułatwia sprawdzenie potencjalnych pracodawców i kontrahentów. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to baza i wyszukiwarka zawierająca dane wszystkich przedsiębiorców oraz spółek.