Kalkulator umów zlecenie

Kalkulator umów zlecenie pozwala w prosty sposób wyliczyć składniki, które składają się na kwotę umowy zlecenie brutto. W umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Za osobę zatrudnioną na umowie zlecenie pracodawca musi odprowadzić składki ZUS i podatek.

Kalkulator umowy zlecenie pozwala oszacować całkowity koszt wynikający z zawarcia umowy zlecenie, a także wyliczyć wartość składek ZUS oraz podatku dochodowego za zleceniobiorcę oraz kwotę, którą należy wypłacić zleceniobiorcy z tytułu wykonanej umowy.

Wynagrodzenie brutto – to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS w części obciążającej pracownika, które w dalszym kroku będzie pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne.
Wynagrodzenie netto – to wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.

Zryczałtowany podatek w przypadku, gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł, należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Zryczałtowany podatek nie ma zastosowania przy umowach, których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową czy za wykonaną jednostkę.

W kalkulatorze przewidziano kilka schematów opłacania składek z tytułu umowy zlecenie:
– student lub uczeń do 26 roku życia – pracodawca nie opłaca składek,
– własny pracownik – czyli osoba, z którą pracodawca podpisał już umowę o pracę. W takiej sytuacji pracodawca musi opłacić wszystkie składki.