Umowa o dzieło – co to jest i na czym polega?

Umowa o dzieło to nawiązanie współpracy pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i przyjmującym dane zlecenie. Jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonego zadania, które będzie dawało konkretny rezultat, a druga do zapłaty wynagrodzenia, które określone będzie w umowie.

Osoba pracująca na podstawie takiej umowy wykonać może rzeźbę, obraz, stronę internetową, artykuł prasowy, napisanie aplikacji, naprawienie obuwia – bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, efektem ma być konkretny rezultat w postaci wytworu materialnego, bądź niematerialnego.

Podmiot, który zamawia wykonanie dzieła sporządza umowę, w której podać musi kilka podstawowych danych m.in strony umowy, przedmiot, sposób odbioru, wynagrodzenie oraz ewentualnie inne postanowienia, jeżeli zostały zawarte pomiędzy dwoma osobami.

W kwestii opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to w większości przypadków umów o dzieło pracownik nie podlega żadnym ubezpieczeniom – to pracodawca będzie mógł odprowadzać składki za wykonawcę, jeżeli w ramach współpracy osoba wykonuje czynności na rzecz zleceniodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.