Umowa zlecenie

Podstawę prawną przy zawieraniu umów zlecenie stanowi Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika m.in. że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty swojej pracy.

Należy pamiętać, że umowy o pracę nie można zastąpić kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Jeśli nie jesteś pewny, czy kontrakt, jaki podpisałeś, odpowiada charakterowi Twoich obowiązków, możesz wnioskować o ustalenie stosunku pracy.

Pomimo faktu, że z Kodeksu Cywilnego nie wynika jasno, że umowa zlecenie powinna zostać zawarta w formie pisemnej, warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Ustne ustalenia również są ważne, jednak znacznie trudniej je udowodnić. Brak pisemnego potwierdzenia może stanowić przyczynę konfliktów. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla obu stron jest podpisanie dokumentu, który zawiera:

  • informacje dotyczące stron kontraktu,
  • datę rozpoczęcia i wygaśnięcia współpracy,
  • przedmiot zlecenia,
  • wysokość wynagrodzenia,
  • podpisy stron.

Przed podpisaniem dokumentu warto negocjować zapisy, jakie się w nim znajdują. Należy pamiętać, że zawierając umowę zlecenie odpowiadasz całym swoim majątkiem za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby trzecie.