Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy

Dlaczego warto opłacać ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy?

Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest fakultatywne. Tylko od zleceniobiorcy zależy, czy chce opłacać na nie składkę. Jeżeli wyrazi chęć podlegania pod dobrowolne chorobowe, w razie niezdolności do pracy uzyska prawo do świadczenia z ZUS-u, wśród których wymienia się:
– zasiłek chorobowy,
– zasiłek macierzyński,
– zasiłek opiekuńczy,
– świadczenie rehabilitacyjne.

Należy jednak pamiętać, że takie oświadczenie można uzyskać dopiero po okresie wyczekiwania, czyli nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. W tym przypadku wynosi on 90 dni. Co istotne okres wyczekiwania nie ma zastosowania dla zasiłku macierzyńskiego, świadczenie to przysługuje od pierwszego dnia podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie zgłasza zleceniobiorca. Należy pamiętać, że do tego ubezpieczenia można przystąpić wyłącznie, gdy podlega się obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu). Zleceniobiorca może zgłosić chęć podlegania pod to ubezpieczenie w dowolnym momencie trwania umowy.