Finansowanie działalności spółki

Często przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawiają się skąd pozyskać środki na finansowanie podejmowanych przez nią działań.

1. POŻYCZKA DLA SPÓŁKI WŁASNEJ WSPÓLNIKA
Pożyczka, czyli procedura polega na tym, że jedna strona daje pieniądze, a druga zwraca je ratalnie lub całościowo w określonym terminie. Najczęściej pożyczka obarczona jest odsetkami oraz prowizją.

Ten sposób finansowania spółki jest korzystny, ponieważ spółka zwolniona jest z konieczności opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Warto jednak pamiętać, że ten sposób finansowania spółki sprawia, że odsetek nie można wrzucić w koszty spółki.

Istotną kwestią również jest to, że zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu lub prokurentem wymaga zgody zgromadzenia wspólników.

2. DOPŁATY
Kolejnym sposobem na pozyskanie środków umożliwiających realizację działań są dopłaty. To stosunek korporacyjny, obowiązek wspólnika wynikający z właściwego zapisu w umowie spółki. Istotne jest to, aby umowa konkretnie określała maksymalną granicę obowiązku dopłat.

Dopłaty są nieoprocentowane i podlegają uiszczeniu oraz zwrotowi na podstawie uchwały wspólników.

W tym sposobie finansowania spółki konieczne jest uiszczenie 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych.