SPRZEDAŻ 4500 SPÓŁKI

W 2019 roku firmie udało się dojść do rekordowej liczby 4500 sprzedanych gotowych spółek. Za sukcesem tym stoi nie tylko wytrwałość pracowników, ale budowane przez 11 lat zaufanie wśród klientów.