5 sposobów dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

  1. Pożyczka – popularną formą dofinansowania spółki jest udzielenie pożyczki przez wspólnika. Jej atutem jest to, że środki w ten sposób uzyskane mogą od razu zostać wykorzystane. Należy pamiętać, że udzielenie pożyczki nie oznacza powiększania kapitału zakładowego. Kolejną zaletą udzielenia pożyczki przez wspólnika jest zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.

  2. Dopłaty – umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dokonania dopłat, czyli zwiększenie ich świadczeń na rzecz spółki. Dopłaty powinny być uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Dopłaty tak, jak pożyczki nie wymagają rejestracji w KRS i stanowią środki, którymi zarząd może swobodnie dysponować. Po wniesieniu ich do spółki nie zwiększa się kapitał zakładowy.

  3. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki – może polegać albo na zwiększeniu ilości udziałów, albo na podwyższeniu ich wartości nominalnej. Podwyższenie kapitału następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, które wskazują maksymalną wysokość podwyższenia i jego terminu. Udziały wspólnicy obejmują za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

  4. Kapitał zapasowy – wspólnicy mogą wnieść do spółki środki także w formie kapitału zapasowego. Jeżeli wspólnik obejmuje udział po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę środków przelewa się do kapitału zapasowego.

  5. Zysk netto spółki, który udziałowcy mają prawo pozostawić w spółce – zysk netto spółki z o.o. jest zazwyczaj wypłacany udziałowcom w formie dywidendy, chyba, że zgromadzenie wspólników danej spółki z o.o. podejmuje uchwałę, że cały lub część zysku pozostaje w spółce, aby zwiększyć jej kapitał zakładowy.

Odwiedź również naszą stronę główną!