Udziały w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. to, inaczej mówiąc, ułamki jej kapitału zakładowego. Wiążą się z posiadaniem konkretnych praw i obowiązków.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą, lecz nie muszą być równe. Ta kwestia powinna zostać uregulowana już na etapie tworzenia umowy spółki. Jeżeli wartości poszczególnych udziałów są różne, to jeden wspólnik może posiadać tylko jeden udział. W przypadku, gdy wartość nominalna udziałów jest taka sama. To możliwe jest posiadanie większej ich ilości.

Wielkość posiadanych udziałów bezpośrednio wpływa na “władzę” w spółce. Zdanie wspólnika z przeważającą ilością udziałów jest zawsze bardziej znaczące od innych, dlatego zazwyczaj dąży się do posiadania udziałów o jak najwyższej wartości.

Jeżeli umowa spółki przewiduje posiadanie tylko jednego udziału, to może on zostać podzielony – w tym przypadku jego część zostaje w rękach dotychczasowego właściciela, a druga część przechodzi na nabywcę. Suma wartości obu tych części musi się pokrywać z wartością wyjściowego udziału.

Jeśli wspólnicy posiadają większą liczbę udziałów, to pewna ich liczba może zostać odsprzedana, jednak w tej sytuacji nie zachodzi żaden podział.