Odpowiedzialność w spółce cywilnej

Każda działalność gospodarcza niesie ze sobą ryzyko. Można je nieco ograniczyć wybierając konkretne rodzaje działalności. Najmniejsza odpowiedzialność spoczywa zdecydowanie na wspólnikach spółki z o.o. – jednak taka forma działalności nie gwarantuje tak wysokich dochodów, jak np. spółka cywilna.

Jaką odpowiedzialność w spółce cywilnej ponoszą wspólnicy?

Odpowiedzialność w spółce cywilnej jest właściwie nieograniczona – w przypadku długów wspólnicy są solidarnie zobowiązani do ich spłaty, nawet jeśli oznacza to korzystanie z prywatnych środków pieniężnych.
Jeśli wierzyciel zwróci się do wspólnika z żądaniem uregulowania długu, to musi on go spłacić nawet wtedy, gdy zaciągnął go inny wspólnik. Po uiszczeniu należności, możliwe jest zwrócenie się do reszty wspólników z tzw. roszczeniem regresowym.

Trzeba wiedzieć, że wystąpienie ze spółki nie uchroni wspólnika przed spłatą należności. Jeśli dług powstał w czasie, gdy odpowiadał on za spółkę, to wciąż spoczywa na nim odpowiedzialność za jego spłatę.