Mikro, mały i średni przedsiębiorca

O wielkości firmy decyduje ilość zatrudnionych pracowników oraz uzyskiwane przez nią dochody. Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się w ustawie “Prawo Przedsiębiorców”.

1. Mikroprzedsiębiorca – zatrudniania średniorocznie poniżej 10 pracowników. Roczny obrót ze sprzedaży nie przekracza równowartości 2 milionów euro.
2. Mały przedsiębiorca – średniorocznie zatrudnia 50 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro.
3. Średni przedsiębiorca – zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a średnioroczne obroty nie przekraczają 43 milionów euro.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.
Co ważne, aby pracodawca został zakwalifikowany do określonej grupy, obowiązkowo muszą być spełnione oba warunki.

Euro za roczny obrót przelicza się według średniego kursu, który ogłasza Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego, który wybiera przedsiębiorca. Stawki te znajdziesz na stronie Narodowego Banku Polskiego.