5 rzeczy, które warto wiedzieć o spółce akcyjnej

1. Spółka akcyjna może być założona przez jeden lub więcej podmiotów. Założycielem spółki z o.o. nie może być wyłącznie jednoosobowa spółka z o.o.

2. Spółka akcyjna uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym momencie staje się podmiotem praw i obowiązków, a także może być stroną w postępowaniach sądowych.

3. Kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki to aż 100 tysięcy złotych. Dzieli się go na akcje o równej wartości nominalnej obejmowane przez akcjonariuszy.

4. Spółka akcyjna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

5. Zysk spółki akcyjnej rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do posiadanych przez wspólników akcji.