Zgłoszenie w KRS zawieszenia jednoosobowej spółki z o.o.

Zdarza się, że właściciel jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na jej zawieszenie. Zobowiązuje go to do złożenia odpowiedniego wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz powinien zawierać odpowiednią datę zawieszenia działalności podmiotu.

Do właściwego formularza, który zostaje złożony w KRS właściciel powinien również dołączyć dokumenty:
– uchwałę o zawieszeniu działalności gospodarczej;
– oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników;

Informacje zostaną elektronicznie przesłane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – REGON. Następnie dane o zawieszeniu spółki zostaną przekazane do ZUS.

Osoba składająca wniosek w KRS nie ma obowiązku dokonywania opłat.