Ewidencja przedsiębiorców od marca 2018 r.

Planowane jest wprowadzenie nowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Celem wprowadzania nowych zmian jest usprawnienie funkcjonowania instytucji dostarczających informacji o podmiotach oraz umożliwiających wejście przyszłym przedsiębiorcom na rynek.
Jeżeli nowelizacja ustawy wejdzie w życie to przedsiębiorcy będą mieli możliwość umieszczenia informacji w CEIDG o udzielonych pełnomocnictwach oraz prokurentach.

W kwestii zawieszania działalności gospodarczej również pojawią się zmiany:
przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na dowolny okres lub bezterminowo;
w przypadku spółki cywilnej zawieszenie będzie skuteczne, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy.

Nowe przepisy zwalniają również przedsiębiorców z opłat dotyczących złożenia wniosku w CEIDG.

Przedsiębiorca zostanie wykreślony z CEIDG w przypadku:
– trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
– utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej,
– gdy wpisu dokonano z naruszeniem prawa.

Kup spółkę i pozyskaj dotację