Rozliczenie spółki z ZUS

Wspólnicy spółek samodzielnie opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne. Co jednak istotne, kwota ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Wspólnicy spółek za wyjątkiem spółki cywilnej nie mogą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, a więc od 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli spółka nie zatrudnia pracowników wówczas każdy ze wspólników samodzielnie przygotowuje i przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe. W takim wypadku do ZUS tylko i wyłącznie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za siebie. Wspólnik spółki jest wtedy płatnikiem składek na własne ubezpieczenie. Jest zatem zobowiązany do zgłoszenia się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA.

W przypadku rozliczania składek za inne osoby spółka rozliczać je powinna na osobnym komplecie rozliczeniowym.