Dywidenda w spółce akcyjnej i spółce publicznej – zmiany!

Pierwszego stycznia 2017 weszły w życie nowe zasady dotyczące wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych i spółkach publicznych. Zmiany dotyczą terminu wypłaty zysku przez udziałowców danych podmiotów. Poprawka usuwa wszelkie niejasności, gdyż zgodnie z art.348 § 2 “uchwałę̨ o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu” Co więcej, dzień dywidendy w spółkach publicznych może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż 5 dni i nie później niż 3 miesiące od dnia powzięcia uchwały. Zmiana ta jest ściśle związana z charakterystyką cyklu rozliczeniowego transakcji spółki w obrocie zorganizowanym. Umożliwi zatem podejmowanie świadomych decyzji związanych z obrotem akcjami spółek w okresie niedalekim do dnia dywidendy.