Siedziba i adres spółki z o.o.

Siedziba oraz adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zazwyczaj uważany jest za to samo, jednak tak nie jest. Różnica między siedzibą i adresem spółki widoczna jest najczęściej, w przypadku, gdy istnieje konieczność zmiany siedziby lub adresu. Siedziba spółki może zostać zmieniona jedynie w drodze zmiany umowy spółki, natomiast zmiana adresu spółki wymaga jedynie podjęcia uchwały o zmianie adresu przez zarząd.

Siedzibą spółki z o.o. jest miejscowość, w której swoją siedzibę ma organ zarządzający. Miasto powinno znajdować się na terenie Polski. W wyjątkowej sytuacji siedziba może być gdzie indziej, jednak musi to wynikać z umowy spółki lub z przepisów ustawy. W siedzibie odbywa się zgromadzenie wspólników. Jest ona także bardzo istotna podczas wyboru właściwego sądu rejonowego.

Adres spółki z o.o. jest doprecyzowaniem pojęcia siedziby, gdyż oznacza określenie nazwy ulicy oraz numeru lokalu. Adres uchwalany jest przez wspólników spółki z o.o. w odpowiedniej uchwale.