Księga akcyjna w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna jest formą spółki kapitałowej opierającej się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał składa się z wkładów założycieli, którzy po jego pokryciu stają się współwłaścicielami spółki.

Spółki akcyjne funkcjonują na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną z momencie wpisania jej do rejestru przedsiębiorców.

Księga akcyjna jest zbiorem akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którą w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej obowiązany jest prowadzić zarząd tej spółki. Spółka ma możliwość powierzenia prowadzenia tej księgi bankowi lub domowi maklerskiemu.

Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego.

W księdze akcyjnej wpisywane jest imię i nazwisko albo firma (nazwa) oraz siedziba i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, a także wysokość dokonanych wpłat.

Akcjonariusze mają dostęp do informacji zawartych w księdze.