Jak długo trwa założenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest procesem szybkim i niezbyt skomplikowanym. Wszystkich formalności z nim związanych można dopełnić w przeciągu zaledwie jednej doby.

Pierwszym krokiem, który musi zrobić przedsiębiorca jest wypełnienie wniosku o wpis do CEIDG w Urzędzie Gminy. Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej to baza przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi. Z wnioskiem CEIDG przedsiębiorca musi złożyć wniosek o przyznanie numeru NIP i REGON.
Następnie przedsiębiorca musi zgłosić firmę jako płatnik składek ZUS. Kolejno powinien zgłosić sam siebie do obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Przedsiębiorca ma na to czas 7 dni od dnia w którym rozpoczyna działalność.

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie się do rejestru VAT, jednak jest to dobrowolne. Działalność jako czynny podatnik VAT można rozpocząć dzień po złożeniu wniosku.