Forma opodatkowania spółki cywilnej

Decydując się na otworzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przedsiębiorca musi dokonać jeszcze jednej poważnej decyzji, która będzie bardzo poważnie rzutowała na jej późniejsze funkcjonowanie, chodzi o jej formę opodatkowania.

Do wyboru przedsiębiorcy są:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według dwustopniowej skali podatkowej (18%, 32%),
– opodatkowanie podatkiem liniowym o wysokości 19%,
– opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– opodatkowanie według karty podatkowej.

Niestety nie jest także, że wszyscy wspólnicy mogą wybierać spośród czterech wariantów. Podatek na zasadach ogólnych może wybrać każdy. W zależności od osiąganych dochodów będzie je ewidencjonować w podatkowej książce przychodów i rozchodów bądź księdze rachunkowej. Dokładne taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku podatku liniowego.
Karta podatkowa dostępna jest natomiast wyłącznie dla ściśle określonej listy przedsiębiorców. Wówczas do naczelnik urzędu skarbowego ustali rzeczywistą wysokość podatku.