Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to spore wyzwanie. Ty jednak zdecydowałeś się je podjąć? Bardzo dobry wybór. Przed Tobą wszelkie ważne załatwienia związane z zakładaniem spółki. Jednak jeśli nie chcesz się wplątać w ten cały wir załatwień pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z zakupu gotowej spółki. Jest to bardzo bezpieczny i oszczędny czasowo sposób na własną działalność. Jednak oprócz tych formalności, ważną, a nawet bardzo ważną kwestią są wspólnicy. To do Ciebie należy odpowiedni ich wybór, bo tutaj liczy się zaufanie, a jego nie możesz kupić. Przemyśl dokładnie to, kogo chcesz w swojej firmie, bo to od nich zależy dużej mierze jej sprawne funkcjonowanie.

Wybrałeś już odpowiednich ludzi? To teraz oni wchodząc do spółki wnoszą do niej wkłady, które składają się na kapitał udziałowy spółki. Minimalny kapitał zakładowy tej spółki wynosi 50 000 zł. Wkład może być w postaci gotówki lub aportu.

Odpowiedzialność za zobowiązania, bo przecież ktoś musi odpowiadać za coś, co pójdzie nie tak. Tutaj odpowiedzialność wobec wierzycieli przypada nieograniczenie na minimum jednego wspólnika – komplementariusza. Akcjonariusz jest wolny od odpowiedzialności. Jednak w przypadku zaistnienia sytuacji, że nazwa spółki będzie zawierała nazwę lub nazwisko akcjonariusza, to odpowiada on wobec osób trzecich tak samo jak komplementariusze.

Kto jest za to odpowiedzialny za prowadzenie i reprezentowanie spółki ? Otóż zajmuje się tym nie ktoś inny, jak komplementariusze. Jednak czy akcjonariusz nie ma nic do gadania? Nie do końca. Ma on możliwość reprezentowania spółki, ale wyłącznie jako pełnomocnik. W przypadku, gdy dokona w imieniu spółki czynności prawnej, a nie ujawni swojego pełnomocnictwa, przekroczy zakres lub będzie działał bez pełnomocnictwa to wtedy ponosi od pełną odpowiedzialność za swoje działania wobec osób trzecich. Taka sama odpowiedzialność występuje wtedy, gdy nazwisko lub nazwa akcjonariusza zostaną umieszczone w firmie spółki.