Wady i zalety spółki jawnej

Spółka jawna jak każdy inny rodzaj spółki ma swoje wady i zalety Wszyscy przedsiębiorcy, którzy biorą pod uwagę ten rodzaj powinny się z nimi zapoznać.

Do zalet spółki z pewnością możemy zaliczyć:
1. Podmiotowość prawna – spółka jest podmiotem praw i obowiązków, a więc ma możliwość zaciągania kredytów oraz zawierania umów.
2. Szybki proces rejestracji – ten rodzaj spółki powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Wystarczy więc zawarcie umowy oraz wniosek o wpis do KRS wraz z wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP.
3. Niskie koszty rejestracji – koszty dotyczą opłaty sądowej oraz ewentualnie pomocy prawnika lub zewnętrznej firmy.
4. Akt notarialny niepotrzebny – wymogiem zawarcia umowy jest forma pisemna, nie akt notarialny.
5. Brak kapitału zakładowego – wspólnicy nie mają obowiązku wniesienia minimalnych wkładów.
6. Jednokrotne opodatkowanie – ta forma spółki jest opodatkowana jednokrotnie na poziomie wspólników.

Do wad spółki jawnej należą:
1. Wpis do rejestru KRS – spółka jawna zobowiązana jest do dokonania wpisu przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
2. Odpowiedzialność wspólników całym majątkiem osobistym – Odpowiedzialność wobec wierzycieli następuje w pierwszej kolejności z majątku spółki, a następnie z całego majątku osobistego wszystkich wspólników.

spolka jawna wady i zalety