10 faktów o spółce jawnej

  1. Spółka jawna to spółka osobowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą.
  2. Posiada ona tzw. “ułomną osobowość prawną”. Oznacza to, iż nie ma osobowości, lecz zdolność prawną.
  3. Spółka jawna ma obowiązek zawarcia w nazwie nazwiska co najmniej jednego wspólnika oraz oznaczenia “spółka jawna”, bądź “sp.j.”.
  4. Nie obowiązuje tu żaden minimalny kapitał zakładowy.
  5. Umowa zawierana jest zawsze przez wszystkich wspólników w formie pisemnej.
  6. Spółka jawna posiada własny majątek składający się z wniesionych do niej wkładów oraz i nabyte przez nie w czasie ich istnienia dóbr.
  7. Często używa się skrótu dla spółki jawnej, czyli “sp.j.”.
  8. Wspólnicy solidarnie w równej mierze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
  9. Każdy wspólnik ma prawo do reprezentacji spółki jawnej. Wyjątkiem jest pozbawienie go tego prawa na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, bądź zawarcie takiego postanowienia w umowie spółki.
  10. Koszty rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym są stosunkowo niskie.