Spółka partnerska

Spółka partnerska należy do spółek osobowych, którą tworzą wspólnicy zwani partnerami. Założona jest w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Prawo zabrania zakładania tej formy spółki w celu innym niż wykonywanie wolnego zawodu, czy też prowadzenie innej działalności gospodarczej.

Partnerzy, czyli kilka słów o wspólnikach.
Spółka partnerska może zostać założona wyłącznie przez osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania takich zawodów jak:
– adwokat;
– aptekarz;
– inżynier budownictwa;
– biegły rewident;
– broker ubezpieczeniowy;
– doradca podatkowy;
– makler papierów wartościowych;
– doradca inwestycyjny;
– księgowy;
– lekarz;
– lekarz dentysta;
– lekarz weterynarii;
– notariusz;
– pielęgniarka;
– położna;
– radca prawny;
– rzecznik patentowy;
– rzeczoznawca majątkowy;
– tłumacz przysięgły;

Jak zawrzeć umowę spółki?
Spółka partnerska powstaje z chwilą zawarcia umowy oraz złożeniem wniosku o wpis do KRS. Istotne jest, aby była zawarta w formie aktu notarialnego.

Kto odpowiada za zobowiązania?
Każdy partner odpowiada za siebie.

Kup spółkę stażową!